Rekrutteringsprosess for oversettere

Når vi rekrutterer nye oversettere, følger vi en innarbeidet prosess som sikrer høy kvalitet.

 

Kompetansekrav – oversettere

Når vi trenger flere eller nye oversettere innenfor et språk eller et spesifikt emneområde, gjør vi følgende:

 

Vi begynner med å søke blant de som har meldt sin interesse. Finner vi ingen der, kan vi eventuelt annonsere og dessuten lete aktivt etter passende kandidater. Deretter kontakter vi kandidatene og kontrollerer at kravprofilen stemmer før vi starter testingen. Kandidaten utfører en testoversettelse av en eller flere tekster som vi deretter går gjennom. Deretter vurderer vi det samlede inntrykket og gir en tilbakemelding til kandidaten.

 

Hvis en oversetter har blitt godkjent, sender vi rammeavtale og taushetserklæring som oversetteren må lese gjennom og signere. Når alle dokumentene er returnert til oss, aktiverer vi oversetteren i databasen og informerer prosjektlederne våre om at vi har en ny leverandør som de kan kontakte for relevante forespørsler.

 

Rekrutteringsprosessen varierer avhengig av språk og behov, men regn med at det kan ta fra en uke opp til en måned.