Våre grunnkrav

Semantix' oversettere skal levere oversatte og korrekturleste tekster av svært høy kvalitet som er klare til bruk eller publisering. Med svært høy kvalitet menes at tekstene skal være korrekte språklig, stilistisk og fagteknisk med en konsekvent bruk av uttrykk, begreper, ord og forkortelser.

Kompetansekrav

Semantix generelle krav er

  • Oversetterutdanning eller
  • annen høyskoleutdanning  samt minst to års dokumentert oversettingserfaring eller
  • minst fem års dokumentert oversettingserfaring.

Meritterende kompetanse

Spesialkompetanse innenfor ett eller flere emneområder er meritterende, og dette er også medlemskap i en oversetterorganisasjon, for eksempel Norsk fagoversetterforening eller Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, eller tilsvarende organisasjoner i andre land.

Teknisk kompetanse

Vi prioriterer oversettere som behersker de vanligste typene programvare og er vant til å arbeide med SDL Trados eller kompatibelt oversettelsesverktøy. Vi setter også pris på særlig interesse for ny teknikk innenfor oversetting, for eksempel lokalisering direkte i webgrensesnitt.

Morsmål

Du oversetter til morsmålet ditt.

Formelle krav

Frilansoversettere skal være registrert i foretaksregisteret eller liknende, være registrert i merverdiavgiftsregisteret og ha et organisasjonsnummer.

Semantix kan kontrollere at ovennevnte krav er oppfylt ved å innhente opplysninger fra Skatteetaten.

Semantix har strenge taushetskrav for oversettelser, og som frilansoversetter må du sørge for at ingen uvedkommende kan få innsyn i informasjon vi sender deg. Dette betyr at du jobber på prosjektene dine på din egen datamaskin og går god for at alle dokumenter håndteres konfidensielt. Vi inngår en konfidensialitetsavtale som beskriver hvordan vi håndterer dette i fellesskap.

Personlige egenskaper

Du er selvstendig og nøyaktig, og du har evne til raskt å sette deg inn i ulike situasjoner. Du uttrykker deg tydelig og lettforståelig når du skriver på morsmålet ditt. Å levere i tide er en selvfølge.