Oversettelsestjenester

Nedenfor får du en oversikt over alle tilgjengelige oversettelsestjenester. Vi kan hjelpe deg med å nå markedet ditt uansett hvilken språkkombinasjon eller type tekst du trenger. Når du velger Semantix, kan du stole på at vi har en grundig kvalitetssikring, og at oversettelsen holder høy profesjonell standard. For mer informasjon, eller hvis det er noe informasjon som du tror mangler, kan du alltid sende oss en e-post.

Semantix_Standardoversettelse

Standardoversettelse

Våre standardoversettelser utføres av erfarne profesjonelle oversettere.

Vi foretar kvalitetskontroll i form av stikkprøver og rangerer oversetterne for å gi deg konsekvente oversettelser av høy kvalitet.

Standardoversettelse passer for de fleste teksttyper.

Premiumoversettelse

Premiumoversettelser utføres av profesjonelle oversettere som har lang erfaring innen sine fagfelt.

I tillegg blir premiumoversettelser korrekturlest av en annen lingvist for å sikre at dine viktigste tekster, der selv et feilplassert komma kan være avgjørende, blir oversatt nøyaktig ned til minste detalj.

Premiumoversettelse passer for tekster der kvalitet er av vesentlig betydning.

Semantix Premiumoversettelse

Testoversettelse

Testoversettelse

En testoversettelse er en gratis oversettelse av opptil 300 ord som utføres av to oversettere per målspråk. Formålet med en testoversettelse er å finne en oversetter som oppfyller dine krav til merkevarebygging, stil og tone. Siden denne tjenesten tilbys uten at det koster deg noe, er leveringstiden lengre enn våre betalte tjenester. 

 

Ekspressoversettelse

Ekspressoversettelse passer utmerket de gangene du har raskt behov for en oversettelse. Vi leverer vanligvis oversettelser på 1500 ord eller mindre innen 24 timer. Hvis du ønsker at vi skal oversette mer enn 1500 ord per dag, eller at vi skal jobbe i helgen, vil vi behandle dette som en ekspressoversettelse og gjøre vårt beste for å imøtekomme din forespørsel.

 

Semantix Ekspressoversettelse

Statsautorisert oversettelse

Statsautorisert oversettelse

En statsautorisert oversettelse er en oversettelse som utføres av en statsautorisert translatør, og som juridisk skal tilsvare det opprinnelige dokumentet. Denne typen oversettelse er vanligere for offisielle dokumenter, rettsavgjørelser og lignende.

De juridiske kravene knyttet til en likeverdig juridisk oversettelse varierer fra land til land. Det er derfor viktig at du informerer oss om sammenhengen som oversettelsen skal brukes i. Vi kan også hjelpe deg med å ordne hurtiglevering, notarialbekreftelse osv. 

 

Kontrollesing

En kontrollesing er en språklig kontroll av en tekst på ett enkelt språk. Korrekturleseren endrer ikke innholdet eller meningen i teksten, men sørger for at ortografi og tegnsetting er riktig, at teksten flyter lett og er idiomatisk korrekt.

Kontrollesingen utføres alltid av en lingvist som har det aktuelle språket som morsmål. Hvis teksten som skal kontrolleses, er en oversettelse, utføres den alltid av noen andre enn den opprinnelige oversetteren.

 

Semantix Kontrollesing

Språkvask

Språkvask

En språkvask er en språklig kontroll av en tekst på ett enkelt språk. En språkvask skiller seg fra en kontrollesing ved at den garanterer teksten er korrekt og passende for det avtalte formålet. En språkvask kan omfatte undersøkelse av en tekst som er skrevet på et språk av en som ikke har målspråket som morsmål.

En språkvask utføres alltid av en lingvist som har det aktuelle språket som morsmål. Hvis teksten som skal språkvaskes er en oversettelse, utføres den alltid av noen andre enn den opprinnelige oversetteren.

 

Korrekturlesing

En korrekturlesing betyr å sammenligne oversettelsen med den opprinnelige teksten for å sikre at den passer til den avtalte hensikten, at kulturelle referanser og terminologi brukes på riktig måte, og at den samsvarer med ethvert referansemateriale.

En korrekturlesing gjøres alltid av noen andre enn den opprinnelige oversetteren.

 

Kontrollesing

Semantix 1-Hour Express

Semantix 1-Hour Express

Hvis du trenger en rask oversettelse av 50 ord eller mindre, passer vår 1-Hour Express-tjeneste. Ved hjelp av vårt nettbaserte bestillingssystem blir hver oversettelse utført av en profesjonell oversetter og levert til deg i løpet av en time. Hvis du har et oversettelsesminne, vil vi bruke det til å gi deg den beste mulige oversettelsen.

Tjenesten er tilgjengelig fra mandag til fredag mellom 09.00 og 16.00. Vi aksepterer de fleste filformater, inkludert Microsoft Office, IDML og txt og tilbyr oversettelser til og fra engelsk, tysk og fe skandinaviske språkene.

Hvis vi ikke kan levere oversettelsen innen en time, får du mulighet til å motta oversettelsen gratis innen 24 timer.

 

Kundevalidering

Er dine lokale markeder involvert i validering av oversettelser? Nå kan de validere oversettelser via et enkelt nettbasert grensesnitt som gir dem muligheten til å forhåndsvise både kilde- og målfiler (inkludert InDesign-format). Det brukervennlige valideringsmiljøet i tabellform gjør at prosessen blir enkel og rask.

 

Kundevalidering

Spørsmål eller noe du lurer på?