Semantix AutoConnect for oversetting av PIM-tekster

Semantix AutoConnect for inRiver PIM hjelper deg med å lansere nye produkter på nye språk raskt uten å måtte klippe og lime eller eksportere produkttekster manuelt. AutoConnect er fullt integrert i inRiver PIM og lar deg spesifisere hva som skal oversettes, med ett tastetrykk – Semantix AutoConnect håndterer resten.

Hva er PIM?

Mange bedrifter mangler i dag en effektiv arbeidsmåte for håndtering av produktinformasjon, noe som fører til dobbellagring, inkonsekvens og at informasjonen ikke kvalitetssikres.

Ved å bruke et PIM-system sentraliseres prosessene og alle som arbeider med produktinformasjon i bedriften kan gå ut fra en felles datakilde. Integrasjon med nye salgskanaler, for eksempel netthandel, blir mindre kostbart fordi informasjonen ikke er spredt i forskjellige systemer.

Eksempler på salgskanaler kan være: nettbutikk, produktkatalog, nyhetsbrev, reklameutsendelser, nyhetsbrev på e-post osv. 

Hva er inRiver?

inRiver er en svensk bedrift som er markedsledende i Norden innen PIM-systemer. Systemet deres heter inRiver PIM.

Hva er AutoConnect?

AutoConnect er et samlenavn for Semantix’ utvalg av “connectors” som skaper en automatisert oversettingsprosess ved å koble sammen for eksempel kundens publiseringssystem og PIM-system med Semantix’ API.

Hva er AutoConnect – inRiver?

AutoConnect – inRiver er en tilleggsprogramvare for inRiver PIM som muliggjør en automatisert oversettingsprosess for kunden når det gjelder bl.a. eksport av materiale for oversetting / import av oversatt materiale.

Erstatter AutoConnect for InRiver PIM Semantix’ add-on for oversetting i Episerver?

Nei, Episerver er et publiseringssystem og InRiver PIM er et produktinformasjonssystem som kan fungere som en datakilde for Episerver.

Avhengig av bedriftens oppsett og behov kan begge tjenestene være av interesse. 

Hvilke fordeler har Semantix AutoConnect for meg som jobber i PIM-systemer?

AutoConnect har den fordelen at du kan lansere nye produkter raskere og på alle markeder samtidig fordi du kan oversette og publisere produkttekstene på flere språk samtidig. Med AutoConnect slipper du å klippe og lime eller manuelt eksportere produkttekster for oversetting.

Hvor mye tid kan jeg spare hvis jeg bruker Semantix AutoConnect?

Du sparer all den tiden du og dine kolleger tidligere brukte på administrasjon av oversetting.

Kan man legge til flere språk samtidig i systemet ved hjelp av Semantix AutoConnect?

Når du skal lansere ett eller flere produkter i flere land, bruker du Semantix AutoConnect til å automatisere oversettingen av tekstene dine til språkene som målgruppene dine snakker. Resultatet blir lansering samtidig i alle land på alle språk. Visste du at salget ditt øker med 25 % dersom kommunikasjonen er på målgruppens eget språk?

Kan jeg få en demo av AutoConnect?

Ja, ta kontakt med kontaktpersonen din hos Semantix for å avtale et nettseminar eller personlig møte.

Kan jeg følge arbeidets fremdrift i Semantix AutoConnect?

Ja, du har full kontroll over alle pågående og avsluttede oversettingsprosjekter.

Kan jeg ha direktekontakt med oversetteren i Semantix AutoConnect?

Ja, i den grad at du kan gi tilbakemelding til oversetteren på en ferdig oversettelse.

Hvordan bestiller jeg Semantix AutoConnect?

Snakk med kontaktpersonen din hos Semantix eller send en e-post til post@semantix.no.

Hvordan ser abonnementstypen ut?

Vi tilbyr to typer abonnement: 12-måneders bindingstid med kvartalsvis fakturering eller betaling av hele kostnaden på forskudd. Med sistnevnte spanderer vi en månedsavgift.

Inngår oversettingen også?

Nei, du betaler separat for oversettingskostnadene i henhold til den avtalen du tegner med Semantix.

Hvordan installerer jeg AutoConnect?

Installasjonen av AutoConnect i inRiver PIM skjer ved hjelp av bedriftens interne IT-ressurser eller en ekstern partner (“solution partner”) for inRiver (se www.inRiver.com). Det er du som hyrer inn en partner for å få hjelp til installasjonen.

Hvor lang tid tar det å installere?

Vi har fått et estimat på 6–8 timer fra en av inRivers-partnere, men det avhenger selvfølgelig av hvordan installasjonen ser ut.

Hvilken versjon av inRiver PIM støtter Semantix AutoConnect?

Semantix AutoConnect – inRiver er bygget for inRiver PIM 6.3. Ta kontakt med Semantix hvis du har en nyere versjon og er interessert i Semantix AutoConnect.

Fungerer Semantix AutoConnect både med programvaren (rich client / desktop version) og nettversjonen?

Semantix AutoConnect – inRiver er utviklet for nettversjonen.

Er oppdateringer inkludert?

Semantix sikrer at AutoConnect – inRiver holdes oppdatert og kompatibel med oppdateringer fra inRiver i den helversjonen som kundens installasjon av inRiver PIM hadde da AutoConnect – inRiver ble installert.