Ønsker du å gjøre det enklere å få tilbakemeldinger fra lokalavdelingene?

Å håndtere validering fra de ulike lokalavdelingene rundt om i verden, og å sikre at alle språk er oppdaterte til enhver tid kan være enormt tidkrevende. La oss gjøre jobben for deg.

Hva betyr validering?

Validering betyr at du slipper å ta deg av kontakten med lokalavdelingene. Det gjør vi for deg. Prosjektlederne våre sørger for at oversettelsene sendes til de utvalgte validatorene for de relevante språkene, at den oversatte teksten oppdateres i samsvar med instruksjonene fra deg, og du trenger bare å passe på at du mottar den ferdige oversatte teksten. 

I tillegg blir oversettelsesminnene oppdatert med de nyeste endringene slik at de er klare for det neste oppdraget.

Fordelene ved validering

Lokale tilbakemeldinger blir innlemmet
Oversettelsene oppdateres i samsvar med kommentarer og endringer fra dine lokale avdelinger.

Inkluderende
Dine lokale avdelinger rundt om i verden kan bidra og påvirke dokumentasjonen for sine respektive målgrupper.

Tidsbesparende
Nå slipper du å bruke tid på å koordinere foreslåtte endringer fra ulike avdelinger.


Oppdaterte oversettelsesminner

Alle endringer lagres i oversettelsesminnet for hvert språk slik at minnet er oppdatert før neste oppdrag.

Interessert?