Bestill tilgang til eTolk

Med eTolk er det enklere, raskere og sikrere å bestille tolketjenester.

Med vårt verktøy eTolk kan du bestille tolkeoppdrag direkte på nettet. Du kan blant annet bestille tolk, endre eller avbestille tidligere registrerte bestillinger, vise informasjon om oppdrag og kommunisere med Semantix. 

Fordeler

Bestilling av tolk via eTolk gir en rekke fordeler for deg som kunde.

  • Raskt: Du kan bestille tolk akkurat når det passer deg og jobben din.
  • Fleksibelt: Du kan når som helst endre bestillinger, vise fremtidige bestillinger og kontrollere registrerte bestillinger – systemet er åpent døgnet rundt.
  • Trygt: All informasjon behandles konfidensielt, og systemet oppfyller selv de strengeste sikkerhetskrav.
  • Enkelt: Alt du trenger, er et brukernavn og et passord.

Bestill tilgang til eTolk

Vil du registrere deg, komme i gang med bestillinger på nettet og benytte deg av alle fordelene med eTolk? Send e-post til tolking@semantix.no