Fremmøtetolking – hva er det og hvordan bestiller jeg det?

Fremmøtetolking er den tradisjonelle formen for tolking der tolken er med på stedet. Det innebærer ofte reisevirksomhet for tolken, og vi hjelper gjerne til med å samordne oppdragene slik at det blir så effektivt som mulig.

Fordelene med å bruke en fremmøtetolk

 • Tolken er fysisk tilstede og gjør det mulig for to personer som ikke snakker samme språk å snakke sammen.
 • Tolken kan også tolke synsinntrykk.
 • Det gjør tolkens arbeid lettere fordi han eller hun kan se ansiktsuttrykk og gester.
 • Det er ingen risiko for tekniske avbrudd.

Når passer det best med fremmøtetolk?

Vi anbefaler spesielt at du bruker fremmøtetolking i følgende situasjoner:

 • Tolking i domstol, der det normalt handler om simultantolking
 • I samtaler med veldig små barn, personer som er psykisk syke og personer med hørselsskader.

Hva bør jeg tenke på når jeg bruker en fremmøtetolk?

Plasser dere som i en triangel i forhold til hverandre. Tolken skal sitte i spissen av triangelen, og du og den du snakker med, skal sitte midt imot hverandre for å kunne ha øyekontakt under samtalen. 

Hva er avista-tolking?

Avista-tolkning er når tolken direkteoversetter et dokument muntlig i forbindelse med en tolking. Denne tjenesten bestiller du når du bestiller tolkesamtalen.

Fordelene med å bruke vår kundeportal

Hvis du bruker kundeportalen, kan du:

 • Bestille tolketjenester døgnet rundt uten noen risiko for telefonkø
 • Håndtere tolking direkte via nettet
 • Endre og avbestille allerede utførte bestillinger
 • Hente informasjon om oppdragene dine
 • Kommunisere med Semantix tolkeformidling.

Med vår kundeportal blir det enklere, raskere og sikrere å bestille tolketjenester.

Jeg ønsker å bestille en fremmøtetolk, men har ingen innlogging. Hvordan går jeg frem?

Fyll ut skjemaet under så sender vi deg innloggingsopplysninger.